Amba … Special Trips ...

Info: Every Sunday Arrival and Departure possible. No diving on Sunday.

 

HAQ = Haa Alifu/Haa Dhaalu Atoll       DRV = Baa Atoll       MLE = Male 

IFURU = Raa Atoll

 

7 nights on board: 

 

 

 

26.11.2017 - 03.12.2017        HAQ  -  DRV: Haa Dhaalu Atoll - Shaviyani Atoll – Noonu Atoll – Lhaviyani Atoll –Baa Atol

 

03.12.2017 - 10.12.2017        DRV  -  HAQ: Baa Atoll – Lhaviyani Atoll – Noonu Atoll – Shaviyani Atoll – Haa Dhaalu Atoll

 

31.12.2017 - 07.01.2018        HAQ  -  IFURU: Haa Dhaalu Atoll - Shaviyani Atoll – Noonu Atoll – Raa Atoll 

 

07.01.2018 - 14.01.2018        IFURU -  HAQ: Raa Atoll – Noonu Atoll – Shaviyani Atoll – Haa Dhaalu Atoll 

 

04.02.2018 - 11.02.2018        HAQ  - IFURU: Haa Dhaalu Atoll - Shaviyani Atoll – Noonu Atoll – Raa Atoll 

 

11.02.2018 - 18.02.2018        IFURU  -  HAQ: Raa Atoll – Noonu Atoll – Shaviyani Atoll – Haa Dhaalu Atoll 

 

11.03.2018 - 18.03.2018        HAQ  -  IFURU: Haa Dhaalu Atoll - Shaviyani Atoll – Noonu Atoll – Raa Atoll 

 

18.03.2018 - 25.03.2018        IFURU  -  HAQ: Raa Atoll – Noonu Atoll – Shaviyani Atoll – Haa Dhaalu Atoll 

 

 

 

10 / 11 nights on board:

 

22.10.2017 - 01.11.2017        DRV  -  HAQ   = 10 Naechte:  Baa Atoll – Lhaviyani Atoll – Noonu Atoll – Shaviyani Atoll – Haa Dhaalu Atoll

 

01.11.2017 - 12.11.2017        HAQ  -  HAQ   = 11 Naechte: Haa Alifu - Haa Dhaalu and south from Hanimaadhoo.

 

 

 

14 nights on board / 2 different trips:

HAQ-HAQ no surcharge!

 

 

 

22.10.2017 - 12.11..2017        1. Week DRV  – HAQ  + 2. Week HAQ – HAQ  (21  N)

 

19.11.2017 - 03.12..2017        1. Week HAQ  – HAQ  + 2. Week HAQ – DRV

 

03.12.2017 - 17.12..2017        1. Week DRV  – HAQ  + 2. Week HAQ– HAQ

 

24.12.2017 - 07.01..2018        1. Week HAQ – HAQ  + 2. Week HAQ– IFURU

 

07.01.2018 - 21.01..2018        1. Week IFURU – HAQ  + 2. Week  HAQ– HAQ

 

28.01.2018 - 11.02..2018        1. Week HAQ – HAQ  + 2. Week HAQ– IFURU

 

11.02.2018 - 25.02..2018        1. Week IFURU – HAQ  + 2. Week HAQ– HAQ

 

04.03.2018 - 18.03..2018        1. Week HAQ – HAQ  + 2. Week HAQ– IFURU

 

18.03.2018 - 01.04..2018        1. Week IFURU – HAQ  + 2. Week HAQ– HAQ

HAQ – IFURU – HAQ or HAQ – IFURU or IFURU - HAQ

Here only a sample ...

HAQ – DRV – HAQ or HAQ – DRV or DRV - HAQ

Here only a sample ...

DRV - HAQ + 1 Week North or 1 Week North + HAQ – DRV  

Here only a sample ...

MLE - MLE

Here only 2 samples ...

MLE - DRV

Here only a sample ...