Amba … Special Trips ...

We offer  trips in totally 12 different atolls.

Airports:

 

HAQ = Haa Alifu/Haa Dhaalu Atoll       DRV = Baa Atoll       MLE = Male 

IFURU = Raa Atoll

 

 

 

HAQ - IFU / IFU - HAQ: Haa Dhaalu-Shaviyani-Noonu-Raa

 

30.12.2018 - 06.01.2018       HAQ - IFU

 

06.01.2019 - 13.01.2019       IFU -HAQ

 

03.02.2019 - 10.02.2019       HAQ - IFU

 

10.02.2019 - 17.02.2019       IFU -HAQ

 

 

10 / 11 nights on board:

 

HAQ - HAQ: Haa Dhaalu-Haa Alifu-Shaviyani-Noonu

 

10.03.2019 - 20.03 2019        10 nights

 

20.03.2019 - 31.03.2019        11 nights

 

 

14 nights on board / 2 different trips:

 

 

23.12.2018 - 06.01.2019         1. week HAQ-HAQ  + 2. week HAQ-IFU

 

06.01.2019 - 20.01.2019         1. week IFURU – HAQ  + 2. week HAQ– HAQ

 

27.01.2019 - 10.02.2019         1. week HAQ-HAQ  + 2. week HAQ-IFU

 

10.02.2019 - 24.02.2019         1. week IFURU – HAQ  + 2. week HAQ– HAQ

 MLE-MLE

Here only a sample ...

HAQ – IFURU – HAQ or HAQ – IFURU or IFURU - HAQ

Here only a sample ...

HAQ – DRV – HAQ or HAQ – DRV or DRV - HAQ

Here only a sample ...

DRV - HAQ + 1 Week North or 1 Week North + HAQ – DRV  

Here only a sample ...

10 / 11 Night Trips 

Here only a sample ...